Om DS Entreprenør AS

DS Entreprenør AS ble etablert i 2009 og eies 100% av Oddmund Sletten Holding AS

DS Entreprenør jobber i dag over hele Norge med ras- og fjellsikring og er i dag Norges ledende entreprenør innen snøskredsikring med støtteforbygning.

Vi utfører i dag ras- og fjellsikring oppdrag for Statens Vegvesen, Jernbaneverket, forskjellige kommuner, private aktører og næringsvirksomheter over hele Norge.

Vi kan i dag vise til gode referanser fra tidligere prosjekter over hele Norge innen snøskredsikring med stive stålkonstruksjoner, stabilitets- og rassikring av skråninger, steinsprangnett mm.

Godkjenninger

 

 

 

 

 

DS ENTREPRENØR AS

  • Sentral godkjenning tiltaksklasse 3 i Anlegg og tilltaksklasse 2 i Bygg (se godkjenning her)

Org.nr: 893 846 352

montering_med_helikopter_20101016_2048298783