• Facebook

  • +47 913 24 555
  • Fv 173 Nordvågen (Honningsvåg)
    2012 -2013

    Langs vegstrekningen er der satt opptilsammen 1280m med tradisjonell støtteforbygninger som er montert ved flere lokasjoner langs hele fjellsiden.

    På deler fjellsiden er det montert tilsammen 188m paraplyforbygning som et prøveprosjekt for veivesnet.

    Ved foten av fjellet lagns hele vegstrekningen og andre utsatte plasser på strekningen er der satt opp tilsammen 670m steinsprangnett.