• +47 913 24555

Montering av 180 m rasfanggjære og ca 1000m2 is sikringsnett på FV 569 Mo i Modalen.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen