+47 91324555

Vår jobb skaper din sikkerhet langs veien

DS Entreprenør AS jobber i dag over hele landet med ras- og fjellsikring for å sikre din vei og gjøre det trygg for deg å ferdes der du bor.

Vi er i dag Norges ledende entreprenør innen snøskredsikring med støtteforbygning og har lang erfaring innen stabilitets- og rassikring av skråninger, is- og steinsprangnett mm.

Våre tjenester

Vi benytter oss av en rekke sikkringsmetoder og kombinere ofte disse for å oppnå best mulig resultat og stabilitet. Metodene varierer også etter størrelse, behov og omfang.

DS Entreprenør AS

DS Entreprenør AS jobber i dag over hele Norge med ras og fjellsikring. Våre medarbeidere har lang erfaring, bred kompetanse og har stor stolthet til sitt yrke.

Prosjekter og referanser

DS Entreprenør AS kan i dag vise til gode referanser fra våre tidligere prosjekter over hele Norge.

En rekke nye rassikringsprosjekter vil bli startet opp eller fullført over hele Norge de neste årene og DS Entreprenør AS er tilstede ved flere av disse