• Facebook

 • +47 913 24 555
 • Stabilitet, fjellrensk, rassikring og fjellsikring


  Skiftende klimatiske forhold, store temperatursvingninger og nedbør. Dette er påvirkninger som gjør at naturen er i stadig bevegelse og noen ganger blir resultatet katastrofalt. Stein- og jord masser mister festet og kan føre til ødeleggelser av både veier og bebyggelse som setter liv i fare.

   

  DS Entreprenør AS har bred og lang erfaring innen stabillisering av fjellmasse, rassikring av skråninger, is- og steinsprangnett og stålforbygninger for snøskred.
  (Trykk her for å se film fra noen av våre prosjekter)

   

  Vi benytter oss av en rekke sikringsmetoder og kombinerer ofte disse for å oppnå best mulig resultat og stabilitet. Metodene varierer også etter størrelse, behov og omfang.


  hammerfest-2011-02-smRasgjerde og snøskredgjerder

  Rasfanggjerder benyttes der det er fare for nedfall av steinblokker og annen løs fjellmasse. Dette sikres ved å benytte rasfanggjerder som er tilpasset dette.

  Sikring mot snøras gjøres med stive stålkonstruksjoner av snøskredgjerder for å stabilisere snømassene i fjellsider som er spesielt utsatte.

  hammerfest-2011-02-smFjellrensk, vegetasjonsrensk og bergbolter

  Dette benyttes for å sikre mot mindre nedfall fra fjellvegg som ligger tett inntil veibanen.

  Man gjennomfører da gjerne fjell og vegitasjonsrensk i forkant, før man sikrer løse blokker med bolting.

  Wirenett og fjellbånd blir brukt der fjellet er dårlig med fare for nedfall av mindre steiner fra lav høyde. Dette gjøres for å stabilisere massene og hindre nedfall.

  isnettIsnett, steinsprangnett og sognemur

  For å hindre at mindre stener og isblokker faller ut i veibanen benyttes is- og steinsprangnett.
  Man gjennomfører gjerne fjellrensk, vegetasjonsrensk og bergbolting i forkant.
  Sognemur benyttes for å stabilisere små løse masser og for å hindre at dette kommer ut i veibanen.