+47 91324555

Stabilitet, fjellrensk, rassikring og fjellsikring

Skiftende klimatiske forhold, store temperatursvingninger og nedbør. Dette er påvirkninger som gjør at naturen er i stadig bevegelse og noen ganger blir resultatet katastrofalt. Stein- og jord masser mister festet og kan føre til ødeleggelser av både veier og bebyggelse som setter liv i fare.

DS Entreprenør AS har bred og lang erfaring innen stabillisering av fjellmasse, rassikring av skråninger, is- og steinsprangnett og stålforbygninger for snøskred.
(Trykk her for å se film fra noen av våre prosjekter)

Vi benytter oss av en rekke sikringsmetoder og kombinerer ofte disse for å oppnå best mulig resultat og stabilitet. Metodene varierer også etter størrelse, behov og omfang.

Rasgjerde og snøskredgjerder

Rasfanggjerder benyttes der det er fare for nedfall av steinblokker og annen løs fjellmasse. Dette sikres ved å benytte rasfanggjerder som er tilpasset dette.

Sikring mot snøras gjøres med stive stålkonstruksjoner av snøskredgjerder for å stabilisere snømassene i fjellsider som er spesielt utsatte

Fjellrensk, vegetasjonsrensk og bergbolter

Dette benyttes for å sikre mot mindre nedfall fra fjellvegg som ligger tett inntil veibanen.

Man gjennomfører da gjerne fjell og vegitasjonsrensk i forkant, før man sikrer løse blokker med bolting.

Wirenett og fjellbånd blir brukt der fjellet er dårlig med fare for nedfall av mindre steiner fra lav høyde. Dette gjøres for å stabilisere massene og hindre nedfall.

Isnett, steinsprangnett og sognemur

For å hindre at mindre stener og isblokker faller ut i veibanen benyttes is- og steinsprangnett.
Man gjennomfører gjerne fjellrensk, vegetasjonsrensk og bergbolting i forkant.
Sognemur benyttes for å stabilisere små løse masser og for å hindre at dette kommer ut i veibanen.