+47 91324555

Referanser og Prosjekter

Her er et utvalg av prosjekter og referanser innen stabilitet, fjellrensk, ras- og fjellsikrings arbeide utført av DS Entreprenør as de siste årene. Her finner du noen filmer fra prosjekter DS Entreprenør har gjennomført. (Trykk her.)

 

Skredsikring, Longyearbyen 2021-2022

Skredsikring, Longyearbyen 2021-2022

Vi bygget 15 rader med støtteforbygninger DK 3,5-5,0, ved Sukkertoppen. På til sammen ca 1500 meter. Oppdragsgiver: NVE og Longyearbyen Lokalstyre

Svalbard, Longyearbyen (2018)

Svalbard, Longyearbyen (2018)

Det ble bygd 3 rader med støtteforbygninger, DK 5,0, på til sammen 468 meter ovenfor spisshusene. Oppdragsgiver: NVE og Longyearbyen Lokalstyre

Myrdal, Reinunga

Myrdal, Reinunga

Montering av 1700m med stive stålkonstruksjoner for snøstabilisering i områdetTrykk her for å se en kort film av oppdraget. Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Styrkesnes – Nordland (2010)

Styrkesnes – Nordland (2010)

Strekning på over 500m ved Kvantoland (Daumansvika) ved Styrkesness ble i 2010 sikkret ved nedspregning av store løse blokker i fjellet. Fjell og vegitasjonsrensk ble gjennomført på hele strekningen.Der ble så satt opp flere store is- og steinnett og to...

Fv 173 Nordvågen (Honningsvåg) 2012 -2013

Fv 173 Nordvågen (Honningsvåg) 2012 -2013

Langs vegstrekningen er der satt opptilsammen 1280m med tradisjonell støtteforbygninger som er montert ved flere lokasjoner langs hele fjellsiden. På deler fjellsiden er det montert tilsammen 188m paraplyforbygning som et prøveprosjekt for veivesnet. Ved foten av...

Voss og Hardanger 2011-2012

Voss og Hardanger 2011-2012

Prosjektet omhandler flere plasseringer på E16 fra Bergen til Voss og langs hardangerfjorden. Hovedsaklig besto prosjektet av fjell og vegitasjonsrensk, oppsett av flere stein- og isnett, bolting på utsatte steder. Vegvesnet har underveis gjort omprioriteringer av...