+47 91324555

Rassikring FV 609 Dalsfjordsambandet – 2013-2014

Montering av ca 9000 m2 issikringsnett og 150 m rasfanggjære. Det ble også gjennomført fjellrensk og fjellbolting for sikring av fjellet.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen