+47 91324555

Styrkesnes – Nordland (2010)

Strekning på over 500m ved Kvantoland (Daumansvika) ved Styrkesness ble i 2010 sikkret ved nedspregning av store løse blokker i fjellet.

Fjell og vegitasjonsrensk ble gjennomført på hele strekningen.
Der ble så satt opp flere store is- og steinnett og to rassikringsnett for å sikre strekningen.