+47 91324555

Svalbard, Longyearbyen (2018)

Det ble bygd 3 rader med støtteforbygninger, DK 5,0, på til sammen 468 meter ovenfor spisshusene.

Oppdragsgiver: NVE og Longyearbyen Lokalstyre