+47 91324555

Voss og Hardanger 2011-2012

Prosjektet omhandler flere plasseringer på E16 fra Bergen til Voss og langs hardangerfjorden. Hovedsaklig besto prosjektet av fjell og vegitasjonsrensk, oppsett av flere stein- og isnett, bolting på utsatte steder. Vegvesnet har underveis gjort omprioriteringer av enkelte plasseringer og ønsker. Dette har gjort prosjektet både intresangt og gitt bedre resultater langs veinettet.

E134 Seljestad (2011)
E16 Bulken og Knoltatunellen (2011)
Fv40 Åkra(2012)
fv100-skore
Fv 100 Skare(2012)
FV 103 Eidfjord (2011)
E16 Vinjedalen (2011)
Fv 551 Løvfallstrand – Sundal (2012)
Fv 550 Fossåna (Odda) (2012)
Rv13 Bruravika (Ulvik) (2012)
E16 Fossmark – Geitle (2012)
Fv7 Tokagjelet (2012)
Fv 313 Fadensberget (Evanger) (2012)