+47 91324555

DS Entreprenor utfører jobb for jernbaneverket i Myrdal 2014

Videoen er fra oppdrag utført i 2012 i Nordland, Troms og Finnmark

Sprenge og sikrings arbeide ved RV612 daumansvika – styrkesnes – 2010

Sprenge og sikrings arbeide ved RV612 mot styrkenes – 2010

Opprydding etter nedspregning av løse blokker på vei RV612 styrkesnes – nordland